Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Bunkers på 18 hullers banen.

Der vil i løbet af den kommende tid blive efterfyldt med sand i bunkers. Til at begynde med vil der kun blive lagt sand i de bunkers der er omkring greens.

Baneudvalgsreferat 22 maj

Baneudvalget har holdt møde 22 maj, her følger et referat BaneReferat 22 maj

Klipning af Driving Range.

Driving Range bliver klippet hver torsdag morgen i mellem kl. 6.00 og 9.00. Der vil i dette tidrum være lukket for brug af Driving Range.

Baneudvalgsreferater

Baneudvalget har besluttet at offentliggøre sine referater fremover. De vil være tilgængelige her under nyheder. Seneste referat fra 19 april kan læses her.

Baneudvalgsmøde referat 19 April 2018

Hjælp Svendborg Golf Klub til at optimere banearbejdet

Download appen GOLFsporet og brug den på din næste runde.

Appen bruges på golfbanen og registrerer hvor du har været og hvor lang tid du har brugt undervejs på din golfrunde. Når du har downloadet og installeret appen kan du komme i gang. Du indtaster indledningsvis køn, alder og handicap. Når golfrunden påbegyndes ved 1. tee trykkes start, og når golfrunden afsluttes trykkes stop. Intet andet!

Registreringerne vil kun kunne ses inden for golfbanens afgrænsning. Data videregives herefter til golfklubben og Dansk Golf Union. Når klubben har indsamlet 2-300 runder vil det give et godt billede af hvordan golfbanen benyttes. Klubben kan herefter bruge informationerne til at fremme spilhastigheden på golfbanen og optimere driften. Dine informationer vil ikke blive brugt til andre formål.

Appen hedder GOLFsporet og kan downloades gratis i både App Store til IOS og Google Play til Android.

VIS HENSYN TIL NABOERNE

Kære medlemmer og gæster. Vores golfbane ligger i et område hvor der også ligger parcelhuse. For at bevare det gode naboskab, er det vigtigt at vi behandler dem med respekt. Dette sker også ret ofte, desværre har vi nu bare oplevet mange tilfælde hvor bolde fra drivingrange, er landet i haven, på campingvognen og andre steder på grunden ved Tordensgårdevej 1.

Her henstiller vi på det kraftigste at, hvis man slår en bold der lander på grunden for Tordensgårdevej 1, så går man som minimum over og ringer på døren og beklager sin vildfarne bold. Der er forståelse for en enkelt vildfaren bold, men vi har desværre også oplevet flere vildfarne bolde indenfor en kort periode, dette kan vi simpelthen ikke være bekendt. Skulle man træne et slag som kan medføre en skævert over mod deres grund, henstiller vi til at denne træning foretages længst muligt mod venstre, og er der ikke plads, må man træne noget andet. Risikoen for at ramme en nabo i hovedet med en golfbold er tilstede og det må aldrig blive umuligt for vores naboer at bevæge sig frit rundt på sin grund af frygt for en byge af vildfarne golfbolde.

Via et medlemskab af Svendborg Golf Klub, og dermed også Dansk Golf Union findes der en række forsikringer som dækker uheld mm. dem kan du se på linket. https://www.danskgolfunion.dk/artikel/forsikringer

Vigtig information vedr. de nye beplantninger.

Tidligere har alle nybeplantninger være indhegnet af blå pæle med sort top. Flere af disse har greenkeeperne nu fjernet, eksempelvis på hul 7 og 8. Så derfor er der ikke længere pr. automatik frit drop fra disse områder…

Derfor må man nu tage lempelse efter golfreglerne jvf. regel 24 – forhindringer.

De pæle der støtter træerne er ikke flytbare forhindringer, så derfor er fremgangsmåden beskrevet grundigt i regel 24-2.

Husk at: En ikke-flytbar forhindring er til gene for spillet, når en bold ligger i eller på forhindringen, eller når forhindringen er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving

 

God fornøjelse med spillet

Baneudvalget

Skiltning på 18-hulsbanen

Med omlægningen af 18-hulsbanens forløb er der, som I formodentlig allerede har bemærket, blevet nye “transportveje” mellem hullerne.

Netop nu observeres, hvorledes disse veje benyttes og hvor der eventuelt vil være grund til omlægninger. Ligeledes iagttages, om der er steder, der kan give anledning til farlige situationer.

Inden for ganske kort tid, vil der med baggrund i ovennævnte observationer blive foretaget fornøden skiltning, således at det bliver nemmere at færdes korrekt på banen, at farlige situationer minimeres og naturligvs at greenfeespillere kan finde let frem til de rigtige teesteder.

 

Bestyrelsen

Jan Find Petersen

Torsdag d. 26/4 er driving range lukket.

Der er lukket på driving range fra kl. 6 til 9.00 pga. klipning.

Arbejde på banerne i uge 18

Såfremt vejret tillader det vil der på såvel 18-hullers- som 9-hullersbanen blive udført arbejde på samtlige greens.

Følgende vil blive udført:

Vertikalskæring, eftersåning samt pålægning af sand.

Arbejdet påbegyndes tirsdag den 1. maj og varer til og med onsdag den 3. maj.

 

For alle