Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

18 hullers banen.

Der er lavet morgen lukning  i golfbox på 18 hullers banen fra d. 23/11. Det er gjort da vi er ved at komme til den tid på året, hvor der kan være morgen frost.

Vedrørende tee’s på 9 & 18 hullers banenerne.

Der er blevet lavet nogle hvide streger på nogle tee-steder. De er blevet lavet som klippe guidelines.

Buggyudlejning skal ske gennem sekretariatet

Ved leje af buggy fra dags dato og frem til banen ikke længere kan klare det skal det ske ved henvendelse i sekretariatet, helst via mail.

Drivingrange lukker kl 16.30 den 24 oktober

Idag den 24 oktober lukker drivingrange kl. 16.30 pga. boldopsamling og klipning efterfølgende.

Driving Range.

I dag er der lukket til kl. 10 pga. boldsamling og klipning.

Uge 39

Hvis der er tørvejr, tages der propper op på greens. Så der kan være greens der er lukket for spil.

Der skal spilles med oplæg.

Through the green (semiroughhøjde elle lavere). Der skal lægges op på alle tætklippede arealer inden for en køllelængde. Det gælder dog ikke for greens og rough.

Rygeforbud ophævet

Rygeforbuddet nu ophævet.

Rygeforbud på Svendborg Golf Klubs baner

På grund af den fortsatte varme og tørke indføres der rygeforbud på banen indtil videre. Risikoen for brand er lige nu stor og vi ser nødigt banen gå op i flammer. Der må gerne ryges på området ved Svendborg Golfrestaurant.

Forbuddet er midlertidigt og vil fremgå på hjemmeside og opslag i klubhuset indtil det fjernes.