Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Uge 39

Hvis der er tørvejr, tages der propper op på greens. Så der kan være greens der er lukket for spil.

Der skal spilles med oplæg.

Through the green (semiroughhøjde elle lavere). Der skal lægges op på alle tætklippede arealer inden for en køllelængde. Det gælder dog ikke for greens og rough.

Rygeforbud ophævet

Rygeforbuddet nu ophævet.

Rygeforbud på Svendborg Golf Klubs baner

På grund af den fortsatte varme og tørke indføres der rygeforbud på banen indtil videre. Risikoen for brand er lige nu stor og vi ser nødigt banen gå op i flammer. Der må gerne ryges på området ved Svendborg Golfrestaurant.

Forbuddet er midlertidigt og vil fremgå på hjemmeside og opslag i klubhuset indtil det fjernes.

Bunker arbejdet er startet

Som nævnt i den seneste banestatus så er arbejdet med bunkers netop startet. Det giver en del arbejde omkring bunkers for greenkeeperne. Vi beder jer derfor tage hensyn til deres arbejde og giv dem meget gerne rosende ord på vej, de knokler derude i varmen.

Husk at når du lander i bunkers så skal du rive efter du har slået ud af bunkeren.
Brug gerne begge hænder så det rives bedst muligt til glæde for den næste spiller, som utilsigtet lander i en bunker. Husk også at lægge riven i spilleretning så risikoen for at en rullende bold rammer riven er minimal.

 

Banestatus 25/6-2018

Begge baner er åbne

 

Tirsdag den 26.06.2018 indledes renoveringen af bunkers.

Vis venligst hensyn og spil først ind, når der gives tegn hertil.

 

Der indledes med renovering af samtlige greenbunkers som første etape.

Når denne er gennemført fortsættes med øvrige bunkers.

Arbejdet starter på 18-hulsbanen, bl.a. af hensyn til DM i slagspil.

Bunkers på 18 hullers banen.

Der vil i løbet af den kommende tid blive efterfyldt med sand i bunkers. Til at begynde med vil der kun blive lagt sand i de bunkers der er omkring greens.

Baneudvalgsreferat 22 maj

Baneudvalget har holdt møde 22 maj, her følger et referat BaneReferat 22 maj

Klipning af Driving Range.

Driving Range bliver klippet hver torsdag morgen i mellem kl. 6.00 og 9.00. Der vil i dette tidrum være lukket for brug af Driving Range.